Інтерв'ю

Пошук на сайті


Постановами Президії ФПУ № П-34-3 та № П-35-14 у 2009 році створено підприємство «Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ».

Центр незалежних експертиз розташований у Донецьку - найбільш індустріальному регіоні України, в якому виникає більшість проблем, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов праці.

Предметом діяльності підприємства на момент створення було виконання незалежної експертної оцінки умов праці робітників, стану охорони праці на виробництві тощо. Проте за період існування, підприємство суттєво збільшило спектр робіт з надання послуг не тільки в сфері охорони праці, а й розвинуло активну   співпрацю з підприємствами різних галузей, зарекомендував себе як висококваліфікований заклад. Тому підприємство «Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ», запрошує до співпраці керівників підприємств та відділів з охорони праці і надає наступні послуги:


  • Розробка проектів будівництва, реконструкції, посилення і капітального ремонту житлових, громадських та промислових будівель, споруд та інженерних комунікацій.


  • Розробка розділу Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) до проектів будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переозброєння об'єктів;


  • проведення паспортизації та технічної оцінки стану будівельних конструкцій, будівель, споруд, інженерних мереж.


  • Проведення атестації робочих місць за умовами праці.


  • Проведення періодичного контролю повітря робочої зони виробничих приміщень.


  • Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин.


  • Розробка документів для отримання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів (дозвіл та ліміт на відходи);


  • проведення технічного огляду та технічного діагностування котлів парових та водогрійних, судин працюючих під тиском вище 0,07 МПа, трубопроводів пари та гарячої води, підйомних споруд: вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, навантажувачів, устаткування та лінійних частин магістральних газопроводів методами: візуально-оптичного, ультразвукового, магнітопорошкового, капілярного контролю.


Якість наших робіт забезпечується:


- Використанням сучасного вимірювального та аналітичного обладнання; 
- Роботою кваліфікованого персоналу, що має великий практичний досвід; 
- Застосуванням жорсткої системи контролю якості проведених робіт; 
- Постійним оновленням нормативної і технічної бази лабораторій. 
Вартість наших послуг в кожному окремому випадку може обговорюватися додатково з клієнтом. В якості допомоги підприємствам введені понижуючі

коефіцієнти. 
      Ми гарантуємо якість виконання робіт та підготовки відповідної документації згідно законодавчо-нормативних актів Ураїни, в обумовлені замовником терміни.

             Директором Центру незалежних експертиз постановою Президії           ФПУ призначений Мазалевський Михайло Володимирович.

 

Реквізити підприємства:

Повна назва: Підприємство «Центр незалежних експертиз з охорони праці Федерації професійних спілок України».

Скорочена назва: Підприємство «ЦНЕОП ФПУ».
Код ЄДРПОУ: 36695412.
Юридична адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 87.
Поштова адреса: 83017, м. Донецьк, бульв. Шевченко, 25, офіс 403, оф. 406, оф. 408.

 

Телефон: (062) 340-33-24, телефон/факс: (062) 340-33-34

Ареса в Інтернеті: http://centrexpert.com.ua

Посилання 


 

 
Вверх