Інтерв'ю

Пошук на сайті


Відповідно до статті 23 Закону України «Про захист персональних даних» Державна служба України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД) надає рекомендації щодо практичного застосування положень законодавства про захист персональних даних.

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті ДСЗПД у зв’язку з набранням чинності 20.12.2012 Закону України від 20.11.2012 №5491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» володілець персональних даних звільняється від обов’язку реєстрації баз персональних даних: ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин; членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій.

Володілець персональних даних (заявник) має можливість звернутись до ДСЗПД із проханням про не реєстрацію баз персональних даних у вищезазначених сферах.

Зразок відповідного звернення додається.

Зразок

 

Від: володілець персональних даних (заявник)

(поштова адреса)

 ________№_______

 

Кому: Державна служба України з питань захисту персональних даних

 вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660

 

 

У зв’язку з набранням чинності 20.12.2012 Закону України від 20.11.2012 №5491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» просимо Вас не реєструвати базу(и) персональних даних. Для пошуку заяви надаю наступний перелік інформації:

1.      Найменування володільця персональних даних, наприклад - ТОВ «Мрія» або Пилипенко Микола Сергійович;

2.      Код ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків володільця персональних даних;

3.      Вихідна дата та номер поданої заяви про реєстрацію бази персональних даних;

4.      Найменування бази персональних даних, зазначеної у заяві, наприклад – База персональних даних «Працівники»;

5.      Адреса електронної пошти/Контактний телефон.

 

*- усі пункти обов’язкові для заповнення.

 

 

Підпис (печатка)

 
Посилання 


 

 
Вверх